Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye üzücü haber!

Güzelbahçe Belediye dosyası Danıştay'a gidiyor...

Nov 19, 2023 - 23:56
 0
Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye üzücü haber!

ÜZGÜNÜM SAYIN İNCE!

Bu Kararda Eksik Bir Şeyler VAR!

 13 Kasım tarihinde, İçişleri Bakanlığı, Tarafından soruşturma,  İzni verilmemesi kararında, Güzelbahçe belediyesi, Belediye başkanı Mustafa İnce ve,  

Diğer belediye çalışanları,
 
Hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ,
 
Kararına karşı, Danıştay 1 .Dairesine, itirazımı henüz bitirdim,
 
Önümüzdeki Hafta itirazımı yolayacağım,
 
Yasa çok açık bu soruşturmada eksik olan bir şeyler var!
 
İnanıyorum ki Danıştay 1. Dairesi bu konunun farkına varacaktır!
 
Biz diyoruz ki, elimizdeki evraklarda giriş tarihlerine bakıldığında, ORTADA BÜYÜK BİR SUÇ VAR! 
 
Bu evrakları da ek olarak Danıştay Dairesine yollayacağım.
 
 
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNE SUNULMAK ÜZERE
 
Yasa gereği 25 06 2013 tarihi itibari ile 5393 sayılı yasanın 49 maddesine göre belediyede sözleşmeli personel olarak çalışanlar memur kadrolarına atanmıştıri
 
Ali Aykan Zenger isimli personel Güzelbahçe Belediyesinin hizmet satın aldığı taşeron şirkette (1xxxxx1 sigorta iş yeri numaralı ) 2013 yılının 9 ayında belediyede hizmet etmekte iken belediye başkanı ile Ali Aykan Zenger 5393 sayılı yasanın 49 maddesine göre 17.06.2013 tarihinde sözleşme imzalayarak sözleşmeli personel yapılıyor.
 
Ne yazık ki bu kişi 2013   yılının 10. ayında   (300000 sigorta iş yeri numaraları ) Güzelbahçe belediyesine sigorta girişi yapılıyor  Bu kişi 17.06.2013 tarihinden Ekim 2013 tarihine kadar geçen süreçte belediyenin sözleşmeli personeli olmasına rağmen Nasıl oluyor da Ekim 2013 arasında belediyenin sigortası kapsamında olmuyor bu ne yaman bir çelişkidir?
 
Bu durumda Ali Aykan 17.06.2013 tarihinden itibaren Ekim 2013'e kadar hem taşeron şirketinin sigortalı elemanı hem de belediye ile 5393 sayılı yasanın 49 maddesine göre belediyenin sözleşmeli personeli olabiliyor.
 
Ali Aykan Zenger gibi aynı durumda olan birkaç personel daha bulunmaktadır.
 
Burada Gerçek olan Ali Aykan Zenger'in Ekim 2013'te belediye olarak sigorta girişi yapılıp yasaya hile olarak 25.06.2013 tarihinden önceki 17.06.2013 tarihinde sözleşme yapılarak gerçeğe aykırı belge düzenlenip Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca suçlar işlenmiştir 
 
ÖZETLE
    
02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan 6495 sayılı yasanın 9 maddesine göre 25.06.2013 tarihi itibarıyla 5393 sayılı Belediye yasasının 49 .maddesine göre Belediyelerde sözleşmeli çalışanlar devlet memuru yapılmıştır.
 
Bu kapsamda Güzelbahçe Belediyesi'nde memur yapılanların bir kısmı gerçeğe aykırı şekilde geriye dönük olarak 25.06 2013 tarihinden önce sözleşme belgesi düzenlenerek yasal kılıfına uydurulmaya çalışılmıştır.
 
Şöyle ki ;
 
 1- Güzelbahçe Belediyesinin hizmet satın aldığı taşeron firmanın sigortalı personeli olanlardan 5393 sayılı yasanın 49 maddesine uygun olanlardan istediklerini 25.06.2013 tarihinden önce ve bu tarihten belli bir süre sonra taşeron şirketinin sigortalı çalışanı iken bunlara yasal kılıfına uydurmak için geriye dönük olarak 25.06.2013 tarihinden önceki tarihlerde sözleşme imzalanarak yasadan yararlandırılmışlardır.
 
 2- Bu durumda olanlar 25.06.2013 tarihinden önce ve belli bir süre sonra hem taşeron şirketinin sigortalı personeli hem de belediye ile yapılan sözleşme gereği Güzelbahçe Belediyesi'nin sigortalı çalışanı olmuyorlar mı ?     
 
Böylece sigortada mükerrerlik oluşmayacak mı ?
 
Ayrıca sözleşme tarihinden aylar sonra personelin belediyenin sigortalısı yapılmışsa bu süreçte sözleşmeli personel olarak belediyede görev yapmasına rağmen belediyenin sigortalısı olmaması suç oluşturmuyor mu ?
 
3 -Bu durumdaki personellerin hem taşeron şirketinin sigortalı olarak çalıştığı süreler hem Güzelbahçe Belediyesinin sigortalı olarak çalıştığı süreler ile Güzelbahçe Belediyesi ile yaptığı sözleşme tarihi ve yasal işlemler tarihi SGK kayıtları ile karşılaştırıldığında Acı Gerçekler ortaya çıkacaktır.
 
4- Bu durumdaki personellerin SGK kayıtları ile örtüşmeyen yasal kılıfına uydurmak için geriye dönük Hukuk 'a aykırı şekilde sözleşme imzalayanlar ile bu gerçeğe aykırı geriye dönük sözleşmeyi esas alıp yasal işlemleri sürdüren belediye personelinin Türk Ceza kanununa göre suçu ve suç işleyenleri tespit etmeden yalnızca 25.06.2013 tarihinden önce sözleşmeleri vardır diye usulsüz memur kadrolarına geçirildiği şikayetinin  İŞLEME KONULMAMASINA dair İçşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bakanlık makamına sunduğu bila gün ve 915953 350 - 252.03.02 -/ İNS 22.35.296 sayılı ve 09.09-2023 tarih Bakan onaylı yazısında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.
 
Şikayetimin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının anılan kararına itiraz ediyorum. 
 
Bu kararın kaldırılarak görevlerini yasal çerçevede yapmayanların tespit edilerek cezalandırılmaları talebimdir.
https://www.gaze-temiz.com/uzgunum-sayin-ince/HaberDetay/6651
 
Nivent KURTULUŞ / GAZE-TEMİZ.COM

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow