CHP, 8. Yargı Paketine şerh düştü

MADDELERE İLİŞKİN ÖNERGELERİMİZ

Feb 27, 2024 - 18:29
 0
CHP, 8. Yargı Paketine şerh düştü

CHP, 8. Yargı Paketine şerh düştü

CHP, Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen 42 maddelik 8. Yargı Paketinin 18 maddesinde Anayasaya aykırılık, 19 maddesi için Alt Komisyon, 8 maddenin teklif metninden çıkarılması önerisinde bulunduğu 8. Yargı Paketine muhalefet şerhi düştü. Adalet Komisyonu Raporuna düştüğü şerh yazısında CHP, 42 maddelik kanun teklifinin 18 maddesini tek tek sıralayarak Anayasa’ya aykırı buldu. Teklifin, Anayasa’ya aykırı bulunan maddeleri şöyle: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 35, 36, 38, 40, 90, 125, 129 ve 153. CHP, şerh yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürürlükte olduğu 27. Yasama döneminde TBMM verilerine göre, toplamda 310 teklif verildiğini ve 310 tekliften 3774 maddenin kanunlaştığına dikkat çekti. Kanunlaşan teklif maddelerinin yaklaşık yüzde 70’i torba kanun niteliğinde.

Hülya Özmen - Muhalif

 CHP, Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen 42 maddelik 8. Yargı Paketinin 18 maddesinde Anayasaya aykırılık, 19 maddesi için Alt Komisyon, 8 maddenin teklif metninden çıkarılması önerisinde bulunduğu 8. Yargı Paketine muhalefet şerhi düştü. Komisyona havale edilen daha önce de 7 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirilen yargı paketlerinin çözüm üretemediğine işaret eden  CHP, “Siyasi iktidar gerçek anlamda yargının bağımsızlığı konusundaki olumsuz tavrını, zihniyetini değiştirmediği müddetçe yüzlerce yargı paketi çıkarsa da sorun çözülmeyecektir. Buradaki temel sorun sistemdir, yargının siyasallaşması ve kişisel ya da siyasi çıkar uğruna yasalara ve Anayasa’ya uyulmamasıdır.  Türkiye, tek adam rejimiyle yönetilmeye başlandıktan sonra her alanda olduğu gibi hukuk alanında da çok ciddi yaralar almıştır” dedi.

 3374 maddesi kanunlaşan 310 kanun teklifi

 CHP, şerh yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlükte olduğu 27.  Yasama döneminde TBMM verilerine göre, toplamda 310 kanun teklifi verildiğini ve 310 tekliften 3774 maddenin kanunlaştığına dikkat çekti. 310 kanun teklifinden 170’i uluslararası antlaşmalar, bir tanesi 2018’de içtüzükte yapılan değişiklik, 10 teklif de bütçe kanun olduğuna işaret eden CHP, “ Bu tekliflerden geriye 129 kanun kalmaktadır. Bu 129 kanunun 86’sı torba kanun teklifidir. Buna göre kanunlaşan teklif maddelerinin yaklaşık yüzde 70’i torba kanundan oluşmaktadır” dedi.

 CHP’nin Adalet Komisyonu Üyeleri, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili   İsmail Atakan Ünver, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer imzalarıyla, “Karabük Milletvekili Cem Şahin ve İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ile 124 Milletvekilinin Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine’ konulan şerh yazısından bazı bölümler şöyle:

“Torba kanun” yöntemi iktidarın geleneği haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle daha nitelikli, kaliteli yasama çalışmalarının yapılacağı iddiaları ne yazık ki boşa düşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi itibarını ve saygınlığını, yürütülen bu sistemle birlikte her geçen gün kaybetmektedir. 100 yıldır devam eden yasa yapma tekniği dahi AKP iktidarı eliyle değiştirilmiştir. Türkiye torba kanunlarla yönetilir hale getirilmiştir. Bir defaya mahsus, özel dönemlerde başvurulabilecek genellikle tercih edilmemesi gereken “torba kanun” yöntemi iktidarın geleneği haline gelmiştir.  Oysa bu yöntem, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını ve saygınlığını zedeleyen hususların bir tanesidir.

MADDELERE İLİŞKİN ÖNERGELERİMİZ

Teklifte gözden geçirilmesini talep ettiğimiz düzenlemelere ilişkin önergelerimiz komisyonda dile getirilmiş ancak yeterli tartışma yapılmaksızın reddedilmiştir. Genel Kurulda değerlendirilmesi amacıyla aşağıda sunulmaktadır;

MADDE 4, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 33(e, g bendi) – Maddenin kanun teklifi metninden tamamen çıkarılma önergemiz reddedilmiştir. Söz konusu maddelerin teklif edilmesinin hukuki saiklerinden biri olan Anayasa Mahkemesi’nin 26.10.2023 tarihli ve 2023/132 E.; 2023/183 K.  sayılı kararının gerekleri karşılanmamıştır. Bu nedenle teklif metninden çıkarılması teklif edilmiştir.

ALT KOMİSYON KURULMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİMİZ

MADDE 4, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Görüşülmekte olan 2/2023 esas no’lu Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilgili maddelerince komisyon bünyesinde Alt Komisyon kurulmasını teklif ettik. Alt komisyon kurulmasına ilişkin teklifimiz reddedilmiştir.

REDDEDİLEN YASAL DÜZENLEME TEKLİFLERİMİZ

İki yasal düzenleme talebimiz de kabul görmemiştir. Kanun teklifi içerisinde bulunan tazminat komisyonlarında avukatların temsili ve vekalet ücreti alabilmelerini sağlayan Anayasa 2, 36. hak arama hürriyeti ve avukatlık kanunu gereği uygun bir şekilde vermiş olduğumuz kanun teklifi talebimiz reddedilmiştir.

Mesleklerinin ifası için gerekli olan bilgi, belge ve verilere ulaşabilmesi için 36. Maddenin (ç) bendine “yargı makamları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile mesleki faaliyetleri kapsamında avukatlar” ibaresinin eklenmesi teklifimiz kabul görmemiştir.

MUHALİF

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow