İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, askıya çıkan Çiğli planı kimi zengin etmek için?

Seçim öncesi Çiğli planı ne anlama geliyor?

Feb 24, 2024 - 16:29
 0
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde,   askıya çıkan Çiğli planı kimi zengin etmek için?

Çiğli İmar Planında Yapılan Değişikliklerin Yasa Dışı Olduğu İddiaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkan plan ile ilgili detaylar şöyle:

İlçe: ÇİĞLİ

Plan Konusu: Belediye Meclisimizin 17/03/2023 tarihli ve 05.352 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 02/05/2023 - 31/05/2023 tarihleri arasında Çiğli Belediye Başkanlığı tarafından askıya çıkarılan, Çiğli İlçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin, Çiğli Belediye Meclisi'nin 07/06/2023 tarihli ve 05.51 sayılı Meclis kararında düzeltme kararı içeren, Çiğli Belediye Meclisi'nin 08/11/2023 tarihli ve 05.81 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı revizyonu değişikliği kapsamında 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı revizyonu değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2024 gün ve 04.52 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediye Başkanlığımızca 14.02.2024 tarihinde onanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılan ve çeşitli mahallelerdeki imar planlarına dair tartışmalar devam ediyor. Özellikle Çiğli ilçesinde yapılan revizyonlar, halk arasında endişe yaratmış durumda. İşte detaylar:

  1. Plan Değişiklikleri: Çiğli Belediye Başkanlığı tarafından askıya çıkarılan planlar, 17/03/2023 tarihli Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Ancak yapılan değişiklikler, özellikle park, otopark ve cami alanlarını kapsayan bölgelerin yüksek yoğunluklu imara açılmasına yönelik olduğu için eleştirilmektedir.

  2. Tapu Değişiklikleri: Küçükçiğli mahallesinde bulunan belediyeye ait parsellerin sağlık tesisinden özel sağlık tesisine dönüştürülmesi, bazı kesimlerce özel bir kuruma avantaj sağlanmak istendiği şeklinde yorumlanmaktadır.

  3. Sosyal Tesislerin Dönüşümü: Çiğli mahallesindeki sosyal tesisin özel bir sosyal tesise dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu durum, bölgedeki kamuya açık alanların azalacağı endişesini beraberinde getirmektedir.

Bu plan değişiklikleri ile halkın kamuya açık alanlardan mahrum kalacağı ve birilerinin zenginleştirilme amaçlarını taşıdığı iddia edilmektedir. Eğer zamanında adil bir uygulama yapılsaydı, bu alanların kamuya bedelsiz olarak ayrılması gerekecekti. Ancak düşük oranlarda düzenleme ortaklık payı alınması ve bazı kesimlerin zenginleştirilmesiyle, vatandaşlar ve halk mağdur duruma düşmektedir.

Bu durumda, yapılan plan değişikliklerinin yolsuzluk iddialarıyla incelenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Artık halkın kullanım alanlarının plan adı altında birilerine peşkeş çekilmesine izin verilmemelidir. Vatandaşlar, bu değişikliklere karşı hukuki yollarla mücadele etmekte kararlıdır.

www.gaze-temiz.com

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow