Yargı kararlarını uygulamamak!

Geleceğimiz açısından kaygı ve endişe vericidir.

Jan 11, 2024 - 11:43
 0
Yargı kararlarını uygulamamak!

Yargı kararlarını uygulamamak!

Av. Hasan Koç yazdı...

Yargı kararlarının uygulanmaması hususu açık ve net bir şekilde hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir meseledir. Evrensel hukuk kuralları içerisinde yargı kararlarını uygulamama gibi bir seçenek yoktur. Ancak birçok örnekte de gördüğümüz gibi yargı kararları uygulanmıyor, yok sayılıyor ve tabiri caizse kim takar yargı kararını havasıyla bir köşeye atılıyor. Bu durumun yaygınlaşıyor ve sıradanlaşıyor olması hukuk devleti için alarm zillerinin çalması demektir.  Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan 12 Haziran 2023 tarihli konuşmasında bu vaziyetten ciddi bir uyarı şeklinde yakınıyor ve bu yanlışa dikkat çekiyor. “Aslında hukuk devleti anlayışının kat ettiği mesafe düşünüldüğünde yargı kararlarının uygulanmaması gibi bir konunun tartışılması bile üzücüdür. Hukuk devletinde yargı kararlarının uygulanmaması veya uygulanmasının geciktirilmesi düşünülemez. Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, ‘Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir devlette, bireylerin hukuk sistemine olan güven ve saygılarını koruma adına vazgeçilemez bir görev ifa eden yargı kararlarının zamanında yerine getirilmeyerek sonuçsuz bırakılması kabul edilemez. Bununla birlikte teoriyle pratik, söylemle eylem arasındaki mesafe günümüzde de tam olarak kapatılamamıştır. Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin etkili şekilde korunması genelde yargı kararlarının, özelde de Anayasa Mahkemesi kararlarının tam olarak uygulanmasına bağlıdır. Her vesileyle dile getirdiğimiz gibi Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun temel hakların korunmasında etkili bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürmesi için verilen kararların objektif etkisinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ihlalden kaynaklanan mağduriyetini gidermek amacıyla ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaya ve durumu ihlalden önceki hale getirmeye yönelik kararlar vermektedir.”  Sayın Başkanın da söylediği gibi yargı kararlarının uygulanmamasının verdiği ve ilerde daha çok vereceği ağır sonuçları önlemek için hukuk devleti prensipleri ile bağdaşmayan böyle bir yanlıştan vazgeçilmelidir. Böyle bir yanlışın gündemimiz haline gelmesi üzüntü verici olmasından öte geleceğimiz açısından kaygı ve endişe vericidir.

HASAN KOÇ / TÜRKELİ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow