Hilltown AVM'deki Usulsüzlükler Göz Ardı Mı Ediliyor?

Karşıyaka Belediyesi Gerekeni Yapıyor mu?

May 26, 2024 - 16:44
 0
Hilltown AVM'deki Usulsüzlükler Göz Ardı Mı Ediliyor?

Karşıyaka Belediyesi Gerekeni Yapıyor mu?

Hilltown AVM'deki Usulsüzlükler Göz Ardı Mı Ediliyor?

YEREL GÜNDEM / İZMİR

Karşıyaka Belediyesi'nin denetim ve düzenleme süreçleri, Hilltown AVM'de faaliyet gösteren "Mandelas Ubuntu" adlı işyerinin yasal gereklilikleri karşılamadan faaliyet göstermeye devam etmesiyle sorgulanıyor. Yapı Kayıt Belgesi ve Yapı Kullanım Belgesi olmadan işletme ruhsatı verilmesi, ciddi hukuki ve idari sorunları gündeme getiriyor.

Eski Başkan Yardımcısının Bilgi Notu

Karşıyaka Belediyesi'nin eski imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım tarafından gönderilen bilgi notunda, "Yapı için düzenlenen herhangi bir Yapı Kayıt Belgesi bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir" denilmektedir. Bu durum, yapı kullanım belgesi olmayan bir yere nasıl işletme ruhsatı verildiği konusunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.

Hukuki Durum ve Cezai Yaptırımlar

Türk Ceza Kanunu'nun 184/3. maddesi, iskanı bulunmayan bir yapı için işyeri ruhsatı verilmesi durumunda ruhsat düzenleyene ceza verileceğini açıkça belirtmektedir. "Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü, bu tür ihlallerin ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Karşıyaka Belediyesi'nin Tutumu

Belediyenin yeni yönetimi, bu dosyada hukuki süreci beklediklerini ve yıkımı durdurmak için yürütmeyi durdurma (YD) kararı çıktığını belirtmiştir. Ancak, yapı kullanım izni olmadan verilen işyeri çalıştırma ruhsatının nasıl bir hata olduğunu ve bu hatanın neden yapıldığını açıklığa kavuşturmak zorundadırlar.

Suç Duyurusu ve Soruşturma Talepleri

Yapı kullanım belgesi olmadan işyeri çalıştırma ruhsatı veren yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılması gerekmektedir. Hilltown AVM'de yaşanan emsal aşımı ve diğer usulsüzlükler, detaylı bir şekilde incelenmeli ve sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.

Adaletin Yerini Bulması

Bu tür ihlallerin görmezden gelinmesi mümkün değildir. Eğer bu ülkede adalet varsa, her bir dosyanın ayrı ayrı değerlendirilmesi ve suçlu bulunan yetkililerin cezalandırılması beklenmektedir. Karşıyaka Belediyesi'nin yeni yönetimi, bu dosyadan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmış durumda ve hukuki süreçlerin sonucunu beklemektedir.

Sonuç

Karşıyaka Belediyesi'nin, Hilltown AVM'deki usulsüzlükler ve yasal ihlaller karşısında gerekli adımları atıp atmadığı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İlgili yetkililerin yargı önünde hesap vermesi ve adaletin sağlanması için gerekli tüm yasal süreçlerin işletilmesi önem arz etmektedir. Bu olay, belediyelerin denetim ve düzenleme süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve kamu yararının korunması açısından bir dönüm noktası olabilir.

www.yerelgundem.com

Kaynak : Gaze-temiz.com / Nivent Kurtuluş

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow