Hukuku Tanımayan Bir Yargı Kabul Edilemez

Ekonomi ve Hukuka Zarar Veriyor

May 27, 2024 - 15:19
 0
Hukuku Tanımayan Bir Yargı Kabul Edilemez

Hukuku Tanımayan Bir Yargı Kabul Edilemez

www.iyiavukat.net 

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, yeni seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kutladı ve güncel duruma ilişkin öneri ve eleştirilerini bir mektupla iletti. Gün, yargının mevcut sorunlarını dile getirerek, hukukun üstünlüğünün sağlanması için önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yargının Kapasitesi Yetersiz

Gün, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya hitaben, ülkenin yaşadığı tüm sorunların kökeninde yargı sorunlarının yattığını belirtti. "Yargının kapasitesi görevini yapmaya yetersizdir. Hukukun üstünlüğü bizzat yargı organları ve unsurları arasında aksamaktadır. Örneğin, görevden çıkarma hariç Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yargı denetimine tâbi değildir. Yargının kendi içinde bile siyasi nüfuz ve sair sebeplerle iç bağımlılıklar oluşmuştur. Bütün bu sorunlar, yargının tam bağımsızlık kazanmasına, bağımsızlığını korumasına izin ve imkân vermemektedir," dedi.

Ekonomi ve Hukuka Zarar Veriyor

Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e gönderdiği mektupta ise Gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararlarının yerine getirilmemesini ve yargı mensuplarının siyasi nitelikli beyanlarda bulunmasını eleştirdi. "Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ülküsü ile bağdaştırılamaz. Yetkili yargı kurumlarının görevleri dahilinde verdiği kararları tanımama, bu kararlara uymama ve benzeri bir tutum içinde olması bir hukuk düzeni içinde kabul edilebilir değildir. Ancak daha da önemlisi bizzat yargı organlarının yargı kararlarına uymamasının yarattığı karmaşa, ülkemizin ekonomisine ve hukuka onulmaz zararlar vermiştir," ifadelerini kullandı.

Av. Mehmet Gün'ün bu açıklamaları, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün korunması için alınması gereken önlemler konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin geleceği için yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, demokratik bir hukuk devleti olmanın temel şartlarından biridir.

www.iyiavukat.net

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow