MİRAS KALAN ARAZİLERİN EKİLMESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Yeni düzenleme her açıdan Türk tarımı için çok kıymetli.

Nov 21, 2023 - 20:27
 0
MİRAS KALAN ARAZİLERİN EKİLMESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

MİRAS KALAN ARAZİLERİN EKİLMESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Tohum Platformu olarak Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki; 27.05.2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt sistemi Yönetmeliğinin 4. Maddesinin birinci fıkrasının (1) ile (m) bentlerinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemenin Türk tarımı için çok önemli olduğunu ve süreci desteklediğimizi ifade ediyoruz.

Çiftçi Kayıt Sisteminde “intikali yapılmamış yani henüz mirasçılara paylaşılmamış tarım arazileriyle” ilgili çığır açacak önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik; Tarımsal Üretimde Planlı Dönem, çiftçi gelirlerinin artırılması ve tarımsal verimliliğin artırılmasında çok önemli bir aşamadır. Bu bakımdan sürece dair çiftçilerin bilgilendirilmesi, geçmişte konu ile ilgili sorun yaşayan üreticilere değişikliğin iletilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Değişikliğe göre; İntikali yapılmamış yani hak sahiplerine bölünmemiş miras arazilerinde üretim yapabilmek için tüm mirasçılardan imza toplama zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Geçmişte, mirasçılara ulaşılamıyor ulaşılsa da izin alınamıyordu. Çoğu zaman araziler ekilemeyip boş kalıyor veya kaçak ekim yapılıyordu, devlet desteklerinden faydalanılamıyordu. Yeni düzenleme her açıdan Türk tarımı için çok kıymetli.

Yapılan değişiklik ile hem araziler tarıma kazandırılmış olacak hem de mirasçılar arasındaki sorun çözülmüş olacak.

Örneğin, aile büyüğünüzün ölümü halinde 100 dönümlük bir arazi kaldı. İl Tarım Müdürlüğüne gidip taahhütname imzalayıp ÇKS kaydınız yapılacak. 3 yıl boyunca 100 dönüm arazide yapacağınız üretime ait her türlü devlet desteğinden faydalanabileceksiniz. Bu sırada mirasçılardan biri çıkıp arazinin yüzde 10’u bana ait dediğinde o ekim yılının sonundan itibaren 10 dönümlük kısmındaki taahhütname sona erecek. Taahhütname veren kişi 90 dönümde üretim yapmaya devam edebilecek.

Bu sayede hem ÇKS’de kayıtlılık oranı yükseltilmiş olacak, hem de tarım arazilerinin parçalanması engellenecek. Bu süreçte miras paylaşılırsa taahhütname ortadan kalkacak herkes kendi hissesi oranında istediğini yapacak.

Tarımsal üretimde planlı döneme ilişkin kanunda yer alan 2 yıl üst üste ekim yapmayanların tarım arazileri kiralanabilecek düzenlemesiyle de desteklenen süreç uzun vadede tarımsal üretimi artırırken, arazilerin miras yoluyla parçalanmasını da engelleyecek.

Düzenlemeye göre, ölüm halinde İntikali yapılmamış arazi; tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve arazi Kullanımı Kanununun hükümlerine göre tescil işlemi yapılmamış arazileri, mirasçılık belgesi 4721 sayılı Kanunun 59. Maddesine göre başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen mirasçılık sıfatlarını gösteren belge ile. Taahhütnameye konu araziler üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilir.

Mirasçı/mirasçılar ya da hissedar/hissedarlarca; taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılır.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sonlandırılır.

Mine Ataman
Tarım Yazarı - Futurist
MeciTürkiye İnsiyatifi
Tohum Platformu

www.yerelgundem.com

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow